Activiteiten

Door activiteiten te organiseren geven openbare bibliotheekorganisaties invulling aan de vijf maatschappelijke kernfuncties die zij volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) dienen te vervullen: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Tot en met 2019 werden alleen de aantallen fysieke activiteiten gemeten, sinds 2020 ook activiteiten die in andere vorm aangeboden worden.