Doodsoorzaken en sterftecijfers

De cijfers over de sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt, zonder informatie over de doodsoorzaak. Die informatie krijgt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor de overledenen tot en met maart 2021 is de doodsoorzaak bekend.