Waterproductiviteit

Waterproductiviteit (SDG 6.4.1) is een maatstaf voor de efficiëntie van het watergebruik (bbp in constante prijzen / zoet wateronttrekking) door het bedrijfsleven en wordt opgenomen in de Monitor Brede Welvaart. Bij deze indicator wordt gekeken naar de onttrekking van zoet water, aangezien zoet water vaak schaars is. Zout oppervlaktewater (bijvoorbeeld zeewater voor koeling) is daarom geen onderdeel van deze indicator.