Industriewater

Water met een andere kwaliteit dan drinkwater dat bijvoorbeeld wordt ingezet in raffinaderijen, chemie en de metaalindustrie. Industriewater wordt in veel gevallen geproduceerd en geleverd door speciale industriewaterbedrijven maar ook door industriële bedrijven zelf. De gegevens over industriewater zijn niet volledig: het CBS heeft met name de leveringen tussen industriële bedrijven niet volledig in beeld.