Drinkwater

Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers (definitie uit Drinkwaterwet). Dit water voldoet aan de eisen van drinkwaterkwaliteit en wordt geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater door water(leiding)bedrijven.