Onderzoeksgegevens

De aanbodgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van het online zoekplatform JAAP.nl. Transactiegegevens zijn afkomstig van het Kadaster. Waar deze laatste een integrale dekking heeft van de verkochte koopwoningen in heel Nederland, is dit niet het geval bij JAAP.nl. Dit komt mede doordat niet alle verkochte koopwoningen online zijn aangeboden. Ook is niet het complete online aanbod van koopwoningen te vinden op JAAP.nl. Voor de indicatoren waar transactieprijzen en vraagprijzen naast elkaar worden gelegd, is in de periode van het onderzoek bij gemiddeld twee derde van de transacties een recente vraagprijs gevonden.