Zonnestroom

Het opgesteld vermogen aan zonnestroominstallaties in Nederland wordt berekend op basis van het combineren van data uit een aantal registraties (PIR, Certiq, BTW, RVO en EIA). Voor 2020 was de analyse van deze data nog niet compleet is gebruik gemaakt van het voorlopige cijfer wat CBS in februari heeft vastgesteld op basis van gegevens van CertiQ (grootschalige systemen) en eigen schatting voor kleinschalige systemen.