Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage betreft doorgaans de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Bij de beschrijving van de samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel in de laatste figuur en alinea is het aantal werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers berekend als percentage van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar.