Bedrijfsopheffingen

Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf. Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Voor een klein deel gaat het om faillissementen, die rechterlijk zijn bepaald, maar bedrijven kunnen ook om andere redenen stoppen, bijvoorbeeld ter voorkoming van een faillissement.