Bestedingen bij Europese webwinkels bereikten in 2020 recordhoogte

© CBS / Alrik Swagerman
In 2020 gaven Nederlandse consumenten een recordbedrag van bijna 2,6 miljard euro uit bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie. Dit is ruim 600 miljoen meer dan in 2019, een stijging van bijna 32 procent. Sinds het begin van de huidige meetmethode in 2014 namen de jaarlijkse bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels niet eerder zoveel toe. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek.

Het gaat in dit onderzoek om online-aankopen van Nederlandse consumenten bij bedrijven die buiten Nederland gevestigd zijn. De cijfers zijn exclusief btw, en berekend volgens een methode die ontwikkeld is in het CBS onderzoeksprogramma naar de interneteconomie. Omdat de methode nog in ontwikkeling is, zijn de cijfers voorlopig.In 2014 besteedden Nederlanders nog geen 700 miljoen euro bij Europese webwinkels buiten Nederland, in zeven jaar is dat bijna verviervoudigd. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 stegen de aankopen vooral in de laatste drie kwartalen van 2020 sterk, met stijgingen van 30 tot 38 procent. In het eerste kwartaal van 2020 steeg de Nederlandse consumptie bij Europese webwinkels minder hard, namelijk met 18 procent. Vlak voor de overgang naar het tweede kwartaal kreeg Nederland te maken met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

Omzet Nederlandse webwinkels nam ook fors toe

Ook de omzet van Nederlandse internetverkopers steeg sinds het begin van de coronacrisis sterk. Hieronder vallen zowel verkopen aan Nederlandse als buitenlandse consumenten. Waar in 2015 de omzetstijging ten opzichte van het voorgaand jaar met 22,1 procent piekte, nam in 2020 de online-omzet met meer dan 40 procent toe.

Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en zogeheten multichannelers, bedrijven die zowel via winkels als online verkopen. De stijging van de Nederlandse internetverkopen in 2020 is vooral toe te schrijven aan de multichannelers. Ten opzichte van 2019 nam de omzet met meer dan de helft toe. In het vierde kwartaal van 2020 was dit zelfs bijna driekwart. Ook de omzet van de pure webwinkels nam met bijna 36 procent fors toe. In eerdere jaren was de grootste toename hier minder dan 23 procent.

Internetverkopen detailhandel (excl. tankstations en apotheken)
JaarKwartaalDetailhandel (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Multichannelers (zwaartepunt niet online) (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Postorderbedrijven, webwinkels (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20141e kwartaal9,516,85,6
20142e kwartaal13,621,99,1
20143e kwartaal8,816,44,8
20144e kwartaal15,017,713,3
20151e kwartaal17,822,914,8
20152e kwartaal19,520,618,8
20153e kwartaal24,923,026,0
20154e kwartaal25,121,527,4
20161e kwartaal24,016,728,6
20162e kwartaal21,216,923,9
20163e kwartaal16,011,118,9
20164e kwartaal19,820,319,5
20171e kwartaal16,117,515,3
20172e kwartaal20,625,617,7
20173e kwartaal21,124,219,5
20174e kwartaal21,321,621,1
20181e kwartaal21,125,618,4
20182e kwartaal18,025,413,4
20183e kwartaal17,728,711,7
20184e kwartaal15,625,89,6
20191e kwartaal16,623,612,3
20192e kwartaal18,423,314,9
20193e kwartaal17,621,814,9
20194e kwartaal15,717,714,3
20201e kwartaal21,626,018,6
20202e kwartaal55,468,545,7
20203e kwartaal38,147,631,7
20204e kwartaal55,070,644,0

Omzetaandeel Europese webwinkels beperkt

Hoewel de aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels over de jaren sterk toenamen is het effect hiervan op de consumptieve bestedingen beperkt. Dit komt doordat deze aankopen een relatief klein deel vormen van alle uitgaven door consumenten. In 2018 ging het om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. In 2020 was de totaalomzet (winkel-, internet- en marktomzet) van de detailhandel in Nederland 6 procent hoger dan in 2019.

Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn vaak in meerdere talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.