Aandeel gehuwden van gelijk geslacht

Het aantal personen in een gemeente die getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht, ten opzichte van het totaal aantal sinds 2001 gehuwden in die gemeente. Gemeenten met minder dan duizend gehuwden zijn niet meegenomen.