Wil meer uren werken

De zelfstandige wil binnen zes maanden meer gaan werken, aangenomen dat zijn of haar verdiensten dan ook veranderen.