Arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. In de arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegeteld.
Deeltijd: het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.
Voltijd: het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.