Sterkste omzetdaling transportsector in 2020 sinds crisis 2009

© CBS
In 2020 daalde de omzet van de transportsector met ruim 11,6 procent. Dit is de sterkste daling sinds de economische crisis in 2009. Vooral de omzet van bedrijven die afhankelijk zijn van personenvervoer zagen hun omzet sterk afnemen. De post- en koeriersdiensten zagen hun omzet juist fors toenemen. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers.

De omzet van de transportsector daalde met 8,3 procent in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sterkste daling kwam voor bij de dienstverleners voor de luchtvaart (waartoe ook de luchthavens behoren), gevolgd door de luchtvaartbedrijven met omzetdalingen van respectievelijk 62 procent en 57 procent. Het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens is gedaald met ruim 81 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

Omzetontwikkeling transport
jaarkwartaalOmzetontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal4,5
20172e kwartaal4,5
20173e kwartaal4,7
20174e kwartaal4,7
20181e kwartaal3,5
20182e kwartaal4,7
20183e kwartaal6,0
20184e kwartaal6,3
20191e kwartaal4,5
20192e kwartaal3,5
20193e kwartaal1,7
20194e kwartaal-0,1
2020*1e kwartaal-1,5
2020*2e kwartaal-21,1
2020*3e kwartaal-15,1
2020*4e kwartaal-8,3
*voorlopige cijfers

Post- en koeriersdiensten profiteerden van lockdown en feestdagen

De omzet van post- en koeriersdiensten steeg het afgelopen kwartaal met bijna 24 procent. Er werden meer aankopen online gedaan, mede door de coronamaatregelen. In de loop van december werd de lockdown afgekondigd en werden veel kerstinkopen online gedaan. De omzet van internetverkopen steeg in het vierde kwartaal met bijna 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. Doordat veel van deze artikelen door koeriers zijn afgeleverd, hadden zij het erg druk aan het eind van 2020.

Omzetontwikkeling post- en koeriersbedrijven en internetverkopen
jaarkwartaalPost- en koeriersbedrijven (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Internetverkopen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal5,2016,1
20172e kwartaal4,1020,6
20173e kwartaal4,7021,1
20174e kwartaal3,4021,3
20181e kwartaal3,3021,1
20182e kwartaal6,5018,00
20183e kwartaal9,3017,7
20184e kwartaal8,2015,6
20191e kwartaal8,0016,6
20192e kwartaal5,8018,4
20193e kwartaal1,3017,6
20194e kwartaal-0,6015,7
2020*1e kwartaal-1,3020,2
2020*2e kwartaal7,5054,9
2020*3e kwartaal10,9038,1
2020*4e kwartaal23,5055,7
*voorlopige cijfers

Omzet goederenwegvervoer neemt toe, mede door Brexit

De omzet bij de goederenwegvervoerders steeg het afgelopen kwartaal met 3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. In het tweede en derde kwartaal daalde de omzet juist door coronamaatregelen. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat de Brexit een feit zou worden. Veel bedrijven in zowel Groot-Brittannië als in de rest van Europa wilden vertragingen aan de grens voor zijn door nog in 2020 goederen te importeren of exporteren. Voor goederenvervoerders die ritten van en naar Engeland verzorgen leverde dit extra werk op.

Omzetontwikkeling goederenvervoer over de weg
jaarkwartaalOmzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal6,9
20172e kwartaal6,6
20173e kwartaal5,8
20174e kwartaal5,2
20181e kwartaal5,1
20182e kwartaal6,0
20183e kwartaal6,6
20184e kwartaal6,2
20191e kwartaal5,6
20192e kwartaal6,1
20193e kwartaal4,7
20194e kwartaal1,8
2020*1e kwartaal3,1
2020*2e kwartaal-9,1
2020*3e kwartaal-1,6
2020*4e kwartaal3,0
*voorlopige cijfers

Weinig transportbedrijven verwachten omzetgroei

De bedrijven in de transportsector zijn aan het begin van het eerste kwartaal van 2021 niet hoopvol gestemd over de rest van het kwartaal. Slechts 12 procent van de bedrijven verwacht dat de omzet zal toenemen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Ook de post- en koeriersbedrijven verwachten een omzetdaling nu december voorbij is. Ongeveer vier op de vijf bedrijven verwacht wel dat het aantal personeelsleden niet zal afnemen. In de meeste sectoren wordt onvoldoende vraag gezien als de grootste belemmering voor het eerste kwartaal van 2021. In het vervoer over water verwachten de minste bedrijven een belemmering in de bedrijfsvoering.