Bezoekers

Bij bezoekers gaat het zowel om dagjesmensen als om mensen die minimaal één nacht verblijven voor recreatie, werk of om andere redenen. 
Bezoekers uit de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden gezien als binnenlandse bezoekers en worden niet meegeteld bij het inkomend toerisme.  
De cijfers over het toerisme in Caribisch Nederland worden gemaakt op basis van bestaande registers. Cijfers worden afgerond op honderdtallen.