Netto-elektriciteitsproductie

De netto-elektriciteitsproductie omvat de totale elektriciteitsproductie minus het (eigen) verbruik door elektriciteitproducerende installaties.