Zorg en welzijn (breed)

Totaal arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Dit is een samentelling van tien afzonderlijke branches in het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW), die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven. Hieronder valt ook de kinderopvang. In andere publicaties wordt de kinderopvang soms niet tot de sector zorg en welzijn gerekend. Dit wordt zorg en welzijn (smal) genoemd.