Instroom

Instroom: herintreder

Een herintreder is een werknemer die op het peilmoment ingestroomd is binnen de zorg en welzijn. Een jaar voorafgaand aan de start van de baan was de werknemer niet werkzaam in de sector zorg en welzijn, maar meer dan een jaar voorafgaand aan de start van de baan is de werknemer op enig moment wel werkzaam geweest in de sector zorg en welzijn.

Instroom: zij-instromer

Een zij-instromer is een werknemer die op het peilmoment ingestroomd is binnen de zorg en welzijn, bij het begin van deze werknemersbaan ouder is dan 25 en nooit eerder in loondienst in zorg en welzijn gewerkt heeft.

Instroom: overig

Dit is het resultaat van de totale instroom minus instroom: herintreders en instroom: zij-instromers. Het gaat hier onder meer om instroom na afronding van een opleiding.