Studierichting

De studierichting heeft betrekking op het behaalde diploma. De indeling in studierichting is de zogenaamde HOOP-indeling. HOOP staat voor Hoger Onderwijs en OnderzoeksPlan en is een veelgebruikte indeling in het Nederlandse hoger onderwijs.