Afgestudeerde hbo-bachelors en wo-masters

Het gaat hierbij om de uitstroom vanuit het onderwijs van afgestudeerden met een hbo-bachelor dan wel een wo-master diploma. De uitstroom met diploma vond plaats vanuit het studiejaar 2013/’14. Vier jaar later, in oktober 2018, is gekeken naar de arbeidsmarktsituatie van deze gediplomeerden en of zij nog in Nederland woonachtig zijn en of zij in de afgelopen vier jaar al dan niet zijn teruggekeerd voor een vervolgopleiding. Hierbij zijn diegenen met een niet-Nederlandse nationaliteit die destijds speciaal voor hun studie vanuit het buitenland naar Nederland kwamen, de internationale studenten, buiten beschouwing gelaten. In de cijfers waarbij de werkenden per studierichting naar bedrijfstak zijn gegeven zijn de internationale studenten die vier jaar later nog in Nederland woonden en werkten wel meegenomen.