Exportverdiensten

De toegevoegde waarde die overblijft na aftrek van de kosten van de benodigde import voor het maken van de goederen.