Voorraad textiel

De methodiek voor het berekenen van de voorraad is om allereerst te berekenen welke hoeveelheid er in het verleden op de markt is gebracht door middel van data uit de CBS-productiestatistiek en Internationale Handel data. De CBS-productiestatistiek (Prodcom) bevat binnenlandse productiecijfers. De Internationale Handel statistiek bevat internationale handelscijfers. De consumptie wordt bepaald door de productie op te tellen bij de import en daar vervolgens de export van af te trekken. Goederen worden geclassificeerd naar de publicatiegroepen van de MateriaalMonitor. Per MateriaalMonitor groep maken we zo een tijdreeks van de op de markt gebrachte producten. Via levensduurprofielen wordt berekend wanneer dat afval wordt. De huidige voorraad kan berekend worden door de historische verkopen te verminderen met wat inmiddels afval is geworden.

De levensduur per MateriaalMonitor categorie is bepaald door online op zoek te gaan naar informatie. Om tot één waarde per MateriaalMonitor categorie te komen hebben wij gekeken naar alle Internationale Handel goederencodes die onder een MM categorie vallen. Van die afzonderlijke codes is waar mogelijk de gemiddelde levensduur verzameld. Door deze gemiddelde levensduren per Internationale Handel code te wegen met de hoeveelheid aan importen is een gewogen gemiddelde levensduur berekend voor de hele MateriaalMonitor categorie.