Bijna 71 procent minder luchtvaartpassagiers in 2020

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
In 2020 reisden 23,6 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. In 2019 waren dat er 81,2 miljoen. In het vierde kwartaal van 2020 vlogen er 3,6 miljoen reizigers, een afname van 81,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De hoeveelheid vervoerde goederen door de lucht nam in 2020 af, terwijl het aantal vrachtvluchten juist toenam. Het totaal aantal vluchten in 2020 was met 258 duizend ruim de helft lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens
maand2019 (x mln)2020 (x mln)
jan5,55,6
feb5,45,3
mrt6,32,8
apr6,90,1
mei7,40,2
juni7,50,5
juli7,71,7
aug7,92,2
sep7,51,5
okt7,41,3
nov5,91,0
dec5,91,3

Sterke daling passagiersvervoer op alle nationale luchthavens

De in maart 2020 genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn in alle maanden daarna duidelijk zichtbaar: op de vijf nationale luchthavens daalde het aantal vervoerde passagiers in 2020 sterk. Zo reisden er 17,5 duizend passagiers via Groningen Airport, 90 procent minder dan in 2019. Op Amsterdam Schiphol nam het aantal passagiers met 70,9 procent af tot 20,9 miljoen passagiers. Op Eindhoven Airport, na Schiphol de grootste luchthaven, nam het aantal passagiers af met 68,9 procent tot 2,1 miljoen passagiers. Langs de terminal van Rotterdam The Hague passeerden 76,6 procent minder reizigers dan in 2019, in Maastricht Aachen was dit 81,4 procent.

Passagiersvluchten en vervoerde passagiers, 2020
luchthavenPassagiersvluchten (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Passagiers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Eindhoven Airport-56,1-68,8
Amsterdam Schiphol Airport-58,0-70,9
Rotterdam The Hague Airport-68,8-76,6
Maastricht Aachen Airport-71,7-81,4
Groningen Airport Eelde-85,0-90,0

Door een lagere bezettingsgraad per vliegtuig daalde het aantal vliegtuigpassagiers op alle vijf de nationale luchthavens sterker dan het aantal vluchten.Ondanks de uitbraak van de coronapandemie vlogen de meeste passagiers in 2020 naar dezelfde landen als in 2018 en 2019. In 2020 werd er iets meer (1,5 procent) van en naar de landen binnen de EU gereisd, waarbij de top 3 van populairste landen hetzelfde bleef (het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië). Ook van de niet tot de EU behorende Europese landen bleef de top 3 in deze drie jaren gelijk, en vlogen de meeste passagiers naar Turkije, Zwitserland en Noorwegen.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/fb22512cd3f74b09b1b7e0d5479a0db5]

Minder vervoerde vracht, meer vrachtvluchten

De coronamaatregelen hebben minder effect gehad op de hoeveelheid vervoerde goederen dan op het aantal passagiers. De hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen nam in 2020 met 6,2 procent af tot 1,6 miljoen ton. In 2020 werd er via Amsterdam ruim 1,4 miljoen ton goederen vervoerd, een afname van 8,2 procent ten opzichte van 2019. Op de luchthaven van Maastricht, de enige andere luchthaven waar vracht verwerkt wordt, nam de hoeveelheid vervoerde goederen met 22 procent toe tot 136 duizend ton.
Terwijl de hoeveelheid vracht afnam, nam het aantal vrachtvluchten met 70,9 procent toe. Waar in 2018 en 2019 gemiddeld 59 procent van de hoeveelheid vracht met vrachtvluchten werd vervoerd en 41 procent met passagiersvluchten, was dit aandeel in 2020 respectievelijk 74 en 26 procent.

Vrachtvluchten op Schiphol en Maastricht Aachen Airport
maand2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020 (x 1 000)
jan1,461,341,20
feb1,471,301,26
mrt1,571,511,50
apr1,481,362,04
mei1,541,392,91
juni1,481,292,87
juli1,501,312,72
aug1,521,252,53
sep1,561,272,44
okt1,621,452,58
nov1,521,422,83
dec1,401,302,77