Methode

De online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie zijn berekend uit de btw-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een btw-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van 100 duizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen btw-aangifte te doen en vallen buiten dit onderzoek. Het gebruik van btw-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels Nederlandse consumenten producten aanschaffen.

De eerste stap in de methode bestaat uit het vaststellen van de buitenlandse bedrijven in de btw-aangiften. Buitenlandse bedrijven zijn herkenbaar doordat deze gebruik maken van een fiscaal vertegenwoordiger en/of verwerkt worden door een specifiek belastingkantoor.

Vervolgens wordt de potentiële internetomzet uit de verkoop aan Nederlandse consumenten berekend door de omzetten uit de btw-aangiften van de geselecteerde bedrijven op te tellen. Btw-aangiften die zijn verlegd naar de Nederlandse afnemer blijven hierbij buiten beschouwing. In deze gevallen is de afnemer namelijk een bedrijf en is er per definitie geen sprake van consumentenomzet.
In de volgende stap worden de webwinkels binnen de geselecteerde bedrijven vastgesteld. Voor de bedrijven met de grootste btw-aangiften gebeurt dit handmatig en op basis van de beschikbare informatie op het internet.

De geselecteerde bedrijven met lagere gerapporteerde omzetten worden automatisch geclassificeerd. Hierbij wordt eerst met behulp van een juridische bedrijfsnaam en een web crawler de website van een bedrijf opgezocht. Op de gevonden webpagina wordt vervolgens geteld hoe vaak kenmerkende woorden, zoals bijvoorbeeld ‘winkelwagen’, voorkomen. Aan de hand van een Machine Learning (ML) algoritme wordt tot slot bepaald of het een webwinkel betreft.

In de laatste stap van de methode worden de publicatiecijfers berekend door de uitkomsten van de handmatige en automatische webwinkelclassificatie bij elkaar op te tellen. Omdat de automatische classificatie niet foutloos is, wordt er ook gecorrigeerd voor het effect van deze fout op de publicatietotalen (bias) en een foutmarge afgeleid.