Minder faillissementen in 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In december 2020 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 40 bedrijven minder failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor het hele jaar bekend. In 2020 zijn 2.703 bedrijven failliet verklaard. Dat is het laagste aantal faillissementen in 20 jaar.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
JaarMaandAantal faillissementen
2017januari336
2017februari292
2017maart304
2017april263
2017mei281
2017juni300
2017juli266
2017augustus231
2017september237
2017oktober261
2017november251
2017december269
2018januari273
2018februari232
2018maart266
2018april266
2018mei259
2018juni248
2018juli251
2018augustus257
2018september224
2018oktober264
2018november277
2018december328
2019januari286
2019februari254
2019maart277
2019april281
2019mei264
2019juni271
2019juli274
2019augustus261
2019september257
2019oktober253
2019november288
2019december243
2020januari272
2020februari271
2020maart259
2020april335
2020mei265
2020juni231
2020juli205
2020augustus175
2020september184
2020oktober171
2020november178
2020december138

Historisch laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot juli 2020 redelijk vlak. Sindsdien is de trend dalend en in december 2020 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na januari 1991. 

Aantal faillissementen 16 procent lager dan in 2019

In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16 procent minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen. In 2019 nam het aantal faillissementen weliswaar weer iets toe, maar het niveau bleef laag. In 2020 is het aantal faillissementen weer afgenomen, tot het laagste niveau van deze eeuw. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
 Aantal
20002621
20013333
20024085
20035235
20045267
20055083
20064228
20073589
20083842
20096942
20106162
20116117
20127349
20138376
20146645
20155271
20164399
20173291
20183145
20193209
20202703

Sterkste daling faillissementen in de handel

In de meeste bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. Absoluut gezien was de daling van het aantal faillissementen in de handel het sterkst. Daar nam het aantal af van 730 in 2019 naar 581 in 2020, een daling van 149. In de groothandel, detailhandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 69, 41 en 39. Verder daalde het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) met 107. Relatief gezien behoorde de gezondheids- en welzijnszorg tot de bedrijfstakken met de grootste daling.

De horeca had echter te maken met de sterkste stijging, 39 faillissementen. In de logiesverstrekking (o.a. hotels) steeg het aantal faillissementen met 25 en bij de eet- en drinkgelegenheden (o.a. restaurants en cafés) met 14. Vooral in het tweede kwartaal van 2020 zijn relatief veel faillissementen uitgesproken in de horeca.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 581. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak
Bedrijfstakken20202019
Handel581730
Financiële dienstverlening312396
Specialistische zakelijke diensten292399
Bouwnijverheid253291
Horeca235196
Verhuur en overige zakelijke diensten220234
Industrie200244
Vervoer en opslag188182
Informatie en communicatie85135
Gezondheids- en welzijnszorg81139
Cultuur, sport en recreatie7355
Overige dienstverlening5754
Verhuur en handel van onroerend goed4253
Onderwijs3831
Landbouw, bosbouw en visserij1723

In bijna alle provincies minder bedrijven failliet

In tien van de twaalf provincies zijn in 2020 minder bedrijven failliet verklaard dan in 2019. Het grootst was de daling in Zuid-Holland met 101 bedrijven (16 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Utrecht met 33 procent. Zeeland had daarentegen de grootste stijging, zowel absoluut (19) als relatief (39,6 procent). De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar provincie
 20202019
Noord-Holland544569
Zuid-Holland529630
Noord-Brabant426524
Gelderland304350
Utrecht189282
Limburg187228
Overijssel158213
Friesland8078
Groningen7197
Flevoland6994
Zeeland6748
Drenthe6579

NB. Sinds april 2020 heeft het CBS ook wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen naar buiten gebracht door middel van een nieuwsbericht. Eind 2020 zijn we daarmee gestopt. Het CBS zal echter vanaf 28 januari wekelijks cijfers van de faillissementen publiceren in onze statistische databank StatLine.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.