Stand eind juni

De bijstandsdichtheidscijfers zijn berekend voor eind juni van elk jaar over de periode van 2009 tot en met 2020. Personen in een instelling, elders verzorgden en dak- en thuislozen zijn hierbij niet inbegrepen.

Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden zijn of paren, met of zonder kinderen. Ingeval bijstand wordt verstrekt aan een paar, worden beide partners meegeteld als bijstandsgerechtigde.