Bijstandsdichtheid

De bijstandsdichtheid is het aandeel van de bevolking met een bijstandsuitkering, uitgedrukt in het aantal personen met een algemene bijstandsuitkering per duizend inwoners. Sinds 1 januari 2015 is dit een uitkering krachtens de Participatiewet, van 1 januari 2004 tot 1 januari 2015 krachtens de Wet werk en bijstand (Wwb).