Inkomsten

De netto toegevoegde waarde tegen factorkosten meet de beloning van de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid en kan het ‘factorinkomen in de landbouw’ worden genoemd (hier inkomsten van de landbouw). De cijfers over het reële factorinkomen zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Het inkomensbegrip in de landbouwrekeningen wijkt iets af van het begrip in de agrarische sectorraming waarvan Wageningen Economic Research de resultaten gelijktijdig publiceert met het verschijnen van dit artikel. De landbouwrekeningen geven bijvoorbeeld uitkomsten op basis van een kalenderjaar, terwijl de sectorraming het oogstjaar als uitgangspunt heeft.