Oversterfte

De oversterfte is het verschil tussen de waargenomen sterfte en het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode. Het verwachte aantal overledenen wordt geschat op basis van de waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar.