Voorlopige berekening toegevoegde waarde bedrijfstakken

De toerismerekeningen, die alleen op jaarbasis samengesteld kunnen worden, kunnen nog geen compleet inzicht bieden in het effect van de coronacrisis op de toerismesector in 2020. Er kan wel gekeken worden naar de ontwikkeling van de belangrijkste bedrijfstakken binnen de toerismesector door andere beschikbare informatie te gebruiken. Deze bedrijfstakken zijn grotendeels of helemaal toeristisch. Het betreft dan de bedrijfstakken luchtvaart (passagiers- en vrachtvervoer), horeca, reisbureaus, reisorganisatie, en cultuur, recreatie, sport en belangenorganisaties. Die maakten in 2019 73 procent van de totale toeristische toegevoegde waarde uit. Een gedetailleerdere onderverdeling is niet beschikbaar. Van genoemde bedrijfstakken is naar de ontwikkeling in de toegevoegde waarde ten opzichte van vorig jaar gekeken. Verschillende stappen in het proces van de jaarlijkse toerismerekeningen zijn bij de berekening van deze ontwikkelingen overgeslagen. De eenmalig in dit artikel geanalyseerde uitkomsten moeten daarom als een benadering gezien worden.