Reeksen armoederisico zelfstandigen

De voorlopige inkomensgegevens 2019 van zelfstandigen zijn voor een derde deel gebaseerd op waarnemingen en voor twee derde deel op schattingen. Ze bevatten naar verhouding meer meetfouten dan de definitieve inkomensgegevens over 2018. Omdat de meetfouten de werkelijke inkomensontwikkeling van zelfstandigen kunnen vertekenen, is afgezien van presentatie van voorlopige inkomensgegevens 2019 van zzp’ers en zmp’ers. 

In 2018 kwam het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met hoofdzakelijk inkomen uit betaald werk uit op ruim 7,6 miljoen. Het merendeel – krap 6,4 miljoen – had voornamelijk inkomen uit loondienst. Ruim 1,2 miljoen werkenden betrokken hun inkomen vooral uit eigen onderneming waarvan 299 duizend als zmp’er en 930 duizend als zzp’er. De kleine groep meewerkende gezinsleden van zelfstandigen (ruim 20 duizend personen) is buiten beschouwing gelaten. In 2019 bedroeg het aantal werknemers ruim 6,5 miljoen.