Eigen bijdrage

Deel van de kosten voor maatwerkvoorzieningen dat door de Wmo-cliënt zelf betaald moet worden. De eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld en geïnd. De eigen bijdrage per zorgperiode is tot en met 2018 inkomensafhankelijk en bedraagt in 2018 voor Wmo-maatwerkvoorzieningen exclusief verblijf en opvang gemiddeld 15 tot 19 euro voor inkomens tot 20 duizend euro. Voor cliënten met een inkomen tussen 20 en 30 duizend euro was dit 45 euro, en voor inkomens vanaf 50 duizend euro was het 166 euro. Vanaf 2019 geldt voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (exclusief verblijf en opvang) het abonnementstarief. Zie Monitor Langdurige Zorg