Gezondheidszorg

Gezondheidszorg volgens de internationaal afgesproken definitie omvat curatieve zorg, revalidatiezorg, ondersteunende diensten als laboratoriumonderzoeken en ambulancediensten,  genees- en hulpmiddelen, preventie, beleid- en beheeruitgaven (zoals aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn (en Sport – maar dat tellen we niet mee), Nederlandse Zorgautoriteit, Centrum Indicatiestelling Zorg) en die delen van langdurige zorg waar behandeling, verpleging en persoonlijke verzorging de boventoon voeren.