Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).

De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Als het gaat om de nettoarbeidsparticipatie van jongeren wordt het aantal werkzamen afgezet tegen de bevolking van 15 tot 25 jaar.