Overige inkomsten

Hieronder vallen opbrengsten van horeca, museumwinkel, lezingen, rondleidingen, kinderactiviteiten, cursussen, speciale evenementen, verhuur van roerende of onroerende goederen, verpachting, opbrengsten uit bruikleenverkeer en verkoop van museumstukken.
Terug naar artikel