Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in maart van kracht werd, konden werknemers die niet konden werken en noodgedwongen thuiszaten worden doorbetaald. Hierdoor werd het baanverlies beperkt.