Voljaarsstudenten

Voljaarsstudenten zijn hier studenten (17-25 jaar) in het hoger onderwijs die gedurende het hele jaar recht hadden op een studiebeurs, lening of een studenten-OV-reisproduct. Buitenlandse studenten en studenten die maar een deel van het jaar studeren, blijven dus buiten beschouwing. In 2019 volgden er bijna 400 duizend voljaarsstudenten een opleiding aan een hbo- of wo-instelling.