Omzetontwikkeling

De relatieve omzet in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van de omzet in het tweede kwartaal van 2019. De ontwikkeling is weergegeven als het percentage bedrijven met een sterke omzetdaling (25 procent of meer); een beperkte omzetdaling (5 tot 25 procent); een gelijkblijvende omzet (-5 tot 5 procent) en bedrijven met een omzetstijging (5 procent of meer). 
De cijfers omvatten alleen bedrijven die onderdeel uitmaken van de Directe Raming Totalen (DRT). Dit is een database met omzetten van een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat om de bedrijfstakken B t/m J, L, M, N en S met bedrijven die btw-plichtig zijn. De cijfers zijn alleen vastgesteld voor bedrijven die in beide kwartalen in de registers voorkomen en een geregistreerde omzet hebben en waarbij de omzetcijfers geen negatieve of nul-waarden kennen.