Bedrijven en bedrijfsvestigingen

Bedrijven worden door andere instanties dan het CBS meestal geregistreerd als juridische eenheid, veelal aan de hand van hun registratienummer bij de Kamer van Koophandel (KvK), hun fiscale nummer of hun loonheffingshummer. Voor het CBS-onderzoek naar financiële steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis zijn deze eenheden op KvK-nummer of fiscaal nummer gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Daarbij worden de juridische eenheden verbonden aan de zogeheten bedrijfseenheid (BE). De bedrijfseenheid is de statistische eenheid van het CBS die gebruikt wordt om de economische werkelijkheid te beschrijven. Het kan worden omschreven als de feitelijke transactor van het productieproces in brede zin.

Elk bedrijf heeft één of meer locaties (vestigingen) waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd. In de statistieken over vestigingen worden alle bedrijfsvestigingen afzonderlijk meegeteld. Voor de regionale cijfers over de regelingen geldt dat als een bedrijfseenheid gebruikt maakt van een regeling, dit geldig is voor alle bij de bedrijfseenheid horende vestigingen. De bedrijfstakken Openbaar bestuur (O), Onderwijs (P) en Gezondheidszorg (Q) maken geen onderdeel uit van de regionale vestigingenstatistiek.