Baanverlaters

Mensen zonder betaald werk die drie maanden eerder betaald werk hadden. Het gaat om het aantal mensen dat in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) aangeeft geen betaald werk te hebben, terwijl ze dat drie maanden eerder wel nog hadden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar mensen die op zoek zijn naar werk en beschikbaar zijn (werkloos) of niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt (niet-beroepsbevolking), bijvoorbeeld in verband met pensioen.