Vrouwelijke ondernemers even vaak internationaal actief als mannelijke

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
Vrouwelijke ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven zijn vrijwel in dezelfde mate internationaal actief als mannelijke ondernemers. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. Bij mannelijke ondernemers neemt het aandeel dat internationaal actief is toe met de leeftijd tot en met de leeftijdscategorie van 45 tot en met 54 jaar; daarna neemt dat af. Bij vrouwelijke ondernemers neemt dit voor alle leeftijdscategorieën toe. Dit blijkt uit de publicatie Nederland Handelsland 2020.

De groep van internationaal actieve ondernemers bestaat voor een kwart uit vrouwen. Zo waren er in 2018 in totaal 142 duizend van deze internationaal actieve mannelijke ondernemers, tegen 49 duizend vrouwelijke in het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel het totaal aantal mannelijke ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven aanzienlijk groter is dan het aantal vrouwelijke ondernemers, is er de laatste jaren nauwelijks verschil in de mate waarin zij internationaal actief zijn. In 2018 was van vrouwelijke ondernemers 14,5 procent internationaal actief, tegen 15,2 procent van de mannelijke ondernemers. 

Aandeel internationaal actieve mannelijke en vrouwelijke ondernemers, 2016-2018
Geslacht2016 (%)2017 (%)2018 (%)
Mannelijke internationaal actieve ondernemers15,815,515,2
Vrouwelijke internationaal actieve ondernemers15,314,714,5

De mate waarin mannelijke en vrouwelijke ondernemers internationaal actief zijn, hangt samen met hun leeftijd. Bij mannelijke ondernemers neemt het aandeel dat internationaal actief is toe tot en met de leeftijdscategorie van 45 tot en met 54 jaar; daarna neemt dat af. Bij vrouwelijke ondernemers neemt dat aantal toe met de leeftijd en neemt het niet af vanaf 55 jaar. In de groep ondernemers tot 25 tot en met 54 jaar zijn vrouwen iets minder internationaal actief dan hun mannelijke collega’s. Waarschijnlijk spelen sociaaleconomische factoren zoals de zorg voor kinderen hierin een rol.

Aandeel internationaal actieve ondernemers naar leeftijd, 2018
LeeftijdscategorieMannelijke internationaal
actieve ondernemers (%)
Vrouwelijke internationaal
actieve ondernemers (%)
15-24 jaar6,06,4
25-34 jaar11,410,0
35-44 jaar15,313,6
45-54 jaar18,116,6
55-64 jaar17,117,0
65 jaar en ouder15,117,7

De mate waarin mannelijke en vrouwelijke ondernemers internationaal actief zijn, verschilt ook tussen de sectoren. In de bouwnijverheid en vervoer en opslag zijn vrouwelijke ondernemers aanzienlijk meer internationaal actief dan mannelijke ondernemers. In de groot- en detailhandel, de sector waar absoluut gezien de meeste ondernemers internationaal actief zijn, is zowel onder mannelijke als vrouwelijke ondernemers ook het percentage dat internationaal actief is het hoogst. Vrouwelijke ondernemers waren in 2018 het minst internationaal actief in de onroerend goed sector (5 procent). Als er alleen naar internationaal actieve ondernemers gekeken wordt, komen vrouwen relatief vaker voor in de groothandel, mannen vaker in de bouw, ICT en industrie.

Aandeel internationaal actieve ondernemers per sector, 2018
SectorMannelijke internationaal actieve ondernemers (%)Vrouwelijke internationaal actieve ondernemers (%)
Groot- en
detailhandel
33,429,5
Industrie26,923,1
Vervoer en
opslag
15,525,5
Informatie en
communicatie
12,911,3
Reparatie12,211,9
Verhuur van
roerend goed
9,76,8
Advies en
onderzoek
9,26,2
Horeca8,46,5
Onroerend goed7,15,1
Bouwnijverheid6,216,3