Luchtvaart hard getroffen door coronamaatregelen

© CBS / Nikki van Toorn
De omzet in de transportsector daalde in het tweede kwartaal van 2020 met ruim 21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bijna alle branches hadden te maken met omzetdalingen. Het vervoer van goederen en personen door de lucht en de dienstverlening voor de luchtvaart zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Omzetontwikkeling transport 2e kwartaal 2020
deelsector% verandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Vervoer door de lucht-76,28
Vervoer over land-18,62
Opslag, dienstverlening -10,97
Vervoer over water-8,63
Post en koeriers7,47
Transportsector-21,07

Bij de dienstverlening voor de luchtvaart, waartoe de luchthavens behoren, daalde de omzet met ruim 78 procent. De luchthavens verwerkten in het tweede kwartaal aanzienlijk minder passagiers. In het tweede kwartaal van 2019 werden er bijna 22 miljoen passagiers geteld, dit was in het tweede kwartaal van 2020 iets meer dan 880 duizend. De omzet van de luchtvaartmaatschappijen daalde met ruim 76 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Omzet dienstverlening vervoer door de lucht
jaarkwartaalDienstverlening luchtvaart (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Luchtvaart (% verandering t.o.v. een jaar eerder)passagiers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal2,03,69,0
20172e kwartaal2,35,310,7
20173e kwartaal2,11,26,8
20174e kwartaal-1,35,57,4
20181e kwartaal-1,65,38,2
20182e kwartaal6,44,44,0
20183e kwartaal5,94,52,6
20184e kwartaal8,06,14,1
20191e kwartaal5,40,31,9
20192e kwartaal9,01,62,7
20193e kwartaal6,32,61,3
20194e kwartaal6,40,72,0
2020*1e kwartaal-10,7-13,8-20,3
2020*2e kwartaal-78,4-76,3-96,0
*voorlopige cijfers

Sterke daling omzet personenvervoer

De coronamaatregelen hebben de transportbranches die sterk afhankelijk zijn van personenvervoer het hardst getroffen. Er werd veel thuisgewerkt en scholieren volgden online-onderwijs, waardoor er veel minder werd gereisd. Bij de spoorwegen daalde de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met bijna 56 procent, gevolgd door de taxibedrijven (49 procent daling) en het bus-, tram- en metrovervoer (bijna 37 procent).
Doordat veel sectoren minder bedrijvigheid kenden hadden de goederenvervoerders ook minder opdrachten. Dit had direct gevolgen voor de omzet. Bij de binnenvaartbedrijven daalde de omzet met 17 procent. De omzet van het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, daalde met ruim 9 procent.

Omzetontwikkeling vervoer over land, 2e kwartaal 2020
deelsector% verandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Vervoer per spoor-55,9
Taxibedrijven-49,0
Bus, tram en metro-36,5
Verhuisvervoer-17,5
Goederenwegvervoer-9,1
Vervoer over land-18,6

Post- en koeriersbedrijven positieve uitschieters

De omzet van post- en koeriersbedrijven steeg met 8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Tijdens de lockdown, waarin Nederland een groot deel van het tweede kwartaal verkeerde, werd meer post verstuurd en meer online gekocht. De omzet van de internetverkopen steeg in het tweede kwartaal met bijna 55 procent.

Merendeel transportbedrijven verwacht geen personeelskrimp

Ondanks de sterke omzetdalingen in de transportsector verwacht 76 procent van de bedrijven in het derde kwartaal met een gelijkblijvend aantal personeelsleden aan de slag te blijven. Ruim 16 procent van de bedrijven denkt in het derde kwartaal minder mensen nodig te hebben. Terwijl voor het tweede kwartaal 72 procent van de transportbedrijven een omzetkrimp verwachtte, denkt nu ongeveer 25 procent van de bedrijven omzet te verliezen in het derde kwartaal. Ruim 58 procent van de bedrijven geeft aan dat de winstgevendheid in het tweede kwartaal is verslechterd.