Herintreder

Een herintreder is een werknemer die is ingestroomd in de sector zorg en welzijn en die eerder werkzaam is geweest in deze sector, maar niet korter dan een jaar voorafgaand aan de start van de baan.