Werk vanuit huis verrichten

Dit cijfer is gebaseerd op de antwoorden op de vraag aan werknemers of ze de voorafgaande week werk mee naar huis hebben genomen. Indien iemand ook heeft overgewerkt, gaat het bij het gemiddelde aantal uren om het totaal van de thuiswerkuren en overwerkuren. Het gaat in alle gevallen om het werk in de grootste baan.