Thuiswerken

Dit is het cijfer over thuiswerk waarover het CBS jaarlijks publiceert, zie: StatLine: werkzame beroepsbevolking; thuiswerken. Dat cijfer gaat over ‘doorgaans’ of ‘wel eens’ thuiswerken. De antwoorden op die vraag kunnen echter ook gaan over voorgaande maanden of jaren. Door in dit bericht de situatie van een week eerder te bekijken wordt op een veel directere manier het thuiswerken gemeten . Bovendien zijn om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, voor dit nieuwsbericht geen jaarcijfers maar kwartaalcijfers samengesteld.
Anders dan in voorgaande rapportages zijn zelfstandigen niet in dit cijfer meegenomen, omdat het meenemen van werk naar huis op hen niet van toepassing is. Zowel in het tweede kwartaal van 2020 als daarvoor werkte het merendeel van de zelfstandigen doorgaans of wel eens thuis.