Klinisch beeld

Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen van de arts, bij anamnese (het medisch vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek en eventueel nader onderzoek, die typerend is voor een bepaalde ziekte.