CBS-prognose

De prognosecijfers in dit nieuwsbericht zijn berekend op grond van de veronderstellingen over migratie, kindertal en levensverwachting uit de Kernprognose 2019-2060 van het CBS. Voor het verkenningenonderzoek is onderscheid naar migratieachtergrond aan de berekeningen toegevoegd. De uitkomsten zijn daardoor niet precies gelijk aan die van de Kernprognose.