Hogere export Nederlandse producten naar China

© ANP
In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 9,8 miljard euro goederen van Nederlandse makelij naar China. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over de goederenhandel en de nieuwe Internationaliseringsmonitor waarin de handelsrelatie met China centraal staat.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/344796c5efe6423ea7724494acb65eed]

De totale exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij daalde in de eerste vier maanden van 2020 met 8 procent. Dit komt, naast de coronacrisis, vooral doordat deze sterk te lijden had onder fors lagere prijzen van olie en gas. In het Chinese exportpakket speelt olie en gas nauwelijks een rol van betekenis. Mede hierdoor kon het belang van China in de totale export van Nederlandse makelij toenemen.

Chinees belang neemt toe

In 2010 was het Chinese aandeel van Nederlandse producten in het exportpakket nog 1,8 procent. In 2019 is dit 3,4 procent. In de vier maanden van dit jaar groeide het Chinese belang verder tot 4 procent. Door deze ontwikkelingen kon China ten koste van Italië in rangorde een plaats opklimmen tot de zesde exportbestemming van in Nederland geproduceerde goederen.

Belang China in export Nederlandse makelij
PeriodenAandeel China in export NL makelij (%)
20101,8
20112,2
20122,4
20132,4
20142,4
20152,7
20163,3
20173,4
20183,3
20193,4
jan-apr 20193,1
jan-apr 20204,0

Meer machines, minder afval

In de periode januari-april 2020 groeide de export van in Nederland geproduceerde machines naar China met 242 miljoen euro (28 procent) tot ruim 1,1 miljard euro. De export van varkensvlees verdubbelde ruim tot 334 miljoen euro. Deze toename hangt samen met het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in Azië in 2019. Hierdoor zakte in China de binnenlandse productie in en steeg de vraag naar buitenlands varkensvlees. Ook de export van babymelkpoeder en geneesmiddelen nam flink toe.

De export van Nederlands industrieel afval halveerde ruimschoots tot 140 miljoen euro. Dit is het gevolg van een importverbod dat China begin 2018 heeft ingesteld op verschillende soorten afval.

Export Nederlandse makelij naar China, meest verhandelde producten*
Productenjanuari-april 2020 (mln euro)januari-april 2019 (mln euro)
Machines1144858
Babymelkpoeder486414
Varkensvlees334139
Geneesmiddelen169101
Kunststof in primaire vormen 150159
Industrieel afval140307
Instrumenten en apparaten94129
Automobielen7297
Vis6864
Melk(producten)5352
*voorlopige cijfers

Nederland tweede exporteur van de Europese Unie

Inclusief wederuitvoer en doorvoer exporteerden de 27 lidstaten van de Europese Unie in 2019 voor bijna 200 miljard euro goederen naar China. De drie belangrijkste exportlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland namen vorig jaar twee derde deel van de EU-27 export naar China voor hun rekening. In de eerste vier maanden van 2020 was de export van de EU-27 naar China ruim 60 miljard euro. Dat is 6 procent minder dan wat de EU-27 een jaar eerder exporteerde. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door Duitsland, Frankrijk en Italië. Door de Nederlandse exportgroei en de terugval van de Franse export naar China is ons land inmiddels na Duitsland de tweede belangrijkste goederenleverancier in de EU-27.

Export naar China, inclusief wederuitvoer en doorvoer*
Landenjanuari-april 2020 (mld euro)januari-april 2019 (mld euro)
Duitsland28,831,9
Nederland4,94,4
Frankrijk4,87,0
Italië3,34,1
Ierland3,22,3
België2,82,2
Zweden2,72,1
Spanje2,32,0
Bron: CBS, Eurostat
*voorlopige cijfers

Machines en voeding ook vorig jaar belangrijk

Het scala aan goederen van Nederlandse makelij dat China importeert uit Nederland verschilt wezenlijk met het totale exportpakket van Nederlandse fabrikanten. In 2019 bestond een derde deel van de exportwaarde van Nederlandse makelij naar China uit machines. Dat is twee keer zoveel als in het totale exportpakket, waarin machines een zesde van de export vormen. China is eveneens erg belangrijk voor de export van voedingsproducten. Vorig jaar was ruim een kwart van de industrieel bewerkte goederen voor China afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie. Van de totale export van Nederlandse voedingsproducten was ruim een zesde deel van Nederlandse makelij.

Samenstelling uitvoer van Nederlandse makelij, 2019
GoederenMachines (%)Voeding en dranken (%)Chemische producten (%)Fabricaten (%)Grondstoffen en natuurproducten (%)Vervoermaterieel (%)Minerale brandstoffen (%)
Totaal171718177716
China33261613741

Meer weten, ook over de verdere verwevenheid van handelsstromen tussen Nederland en China? Lees de Internationaliseringsmonitor over China.