Vast en flexibel werk: verschillen in uitkomsten

De gegevens over de ontwikkeling van flexibele banen zijn gebaseerd op de Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL) over banen en werknemers. Bij deze statistiek wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste banen en flexibele banen. Bij vaste banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor onbepaalde tijd, bij flexibele banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor bepaalde tijd, uitzendbanen, oproepbanen en stagebanen.

Daarnaast publiceert het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) gegevens over de arbeidsrelatie van werknemers, waarbij eveneens een onderscheid wordt gemaakt tussen vast en flex.

Sinds het derde kwartaal van 2018 laat de EBB een toename zien van het percentage werknemers met een vaste arbeidsrelatie en een afname van het percentage met een flexibele arbeidsrelatie. Anders dan de EBB laat de SWL tot medio 2019 geen toename van het percentage vaste banen zien. Tot 2019 nam het percentage vaste banen volgens de SWL af en gedurende de eerste helft van 2019 bleef het vrijwel stabiel. Sinds de tweede helft van 2019 laat de SWL een toename zien, die heeft doorgezet in de eerste maanden van 2020.

Het CBS is bezig te onderzoeken in hoeverre de verschillen tussen EBB en SWL een rol spelen bij het uiteenlopende beeld van de recente ontwikkeling in vast en flexibel werk. Het onderzoek wordt in de komende maanden afgerond.