Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Het NOW-loket ging op 6 april open en is bestemd voor ondernemers die – met terugwerkende kracht vanaf 1 maart – drie opeenvolgende maanden een omzetdaling van tenminste 20 procent verwachten. Door de tegemoetkoming volgens deze regeling kunnen ze werknemers doorbetalen.